Nižšie nájdete požiadavka pre zaslanie vašich osobných dát, ktoré sú touto stránkou zbierané, e-mailom.
Nižšie sa môžete pozrieť na služby, ktoré zbierajú vaše osobné dáta na tejto stránke. Zaškrtnite služby, u ktorých chcete byť zabudnutí. Odošle sa požiadavka administrátorovi stránky. O dokončení budete upozornení e-mailom."
WooCommerce
WooCommerce zhromažďuje údaje zadané užívateľom v objednávke obchodu
WP Comments
WordPress Comments ukladá údaje zadané užívateľom v komentároch
WordPress Posts
WordPress zverejňuje dáta autora
WP User Data
Užívateľské dáta aplikácie WordPress sú uložené ako užívateľské meta dáta v databáze
Nižšie môžete odoslať administrátorovi stránky požiadavka na nápravu vašich dát. Zadajte, čo by ste chceli napraviť. O dokončení budete upozornení e-mailom.